Thủ tướng đồng ý Học viện tạp chí và Tuyên truyền là đại học trung tâm

By | October 30, 2016

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Học viện tin báo và Tuyên truyền vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới gia su hoa những cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Học viện tạp chí và Tuyên truyền (trực thuộc Học viện Chính trị đất nước hồ Chí Minh) được xây dựng thương hiệu ngày 16/1/1962 theo nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban bí thơ Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa III, trên hạ tầng hợp nhất 3 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học quần chúng.

Học viện tạp chí và Tuyên truyền trở nên Đại học trọng tâm quốc gia.

Học viện tạp chí và Tuyên truyền là cở sở tập huấn bồi bổ giảng viên lý luận chính trị, cán bộ khiến cho công tác tư tưởng – văn hóa, cán bộ báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ một số ngành kỹ thuật phố hội và nhân bản khác; là cơ sở nghiên cứu công nghệ về lý luận Mác – Lênin, tử tưởng sông Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành tư tưởng – văn hóa, lĩnh vực báo chí – truyền thông.

Học viện mang nhiệm vụ huấn luyệnbổ dưỡng cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên của các cơ quan thông tấn, tạp chí và truyền thông, xuất bản ở những bộ, ban, lĩnh vực, đoàn thể Trung ương và thức giấctỉnh thành trực thuộc Trung ương; Phó trưởng ban truyền đạo tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng ban truyền đạo cấp quận và tương đương.

cùng lúc huấn luyệntẩm bổ giảng sư lý luận chính trị cho những trường lý luận chính trị tỉnhtỉnh thành trực thuộc Trung ương, trọng tâm bổ dưỡng chính trị của các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh giấcnhững trường huấn luyện cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và những trường đại học, cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân;

đào tạo đại học và sau đại học các chuyên lĩnh vực thuộc ngành nghề tư tưởng – văn hóa, lý luận chính trị, tin báo – truyền thông, xuất bản và 1 số kỹ thuật và thị trấn hội nhân bản khác theo sự ủy nhiệm và phân công của Giám đốc Học viện; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ khiến cho công việc tuyên giáotạp chí – truyền thông, xuất bản…

hiện giờ Học viện tập huấn 29 chuyên ngành nghề bậc đại học, 13 chuyên lĩnh vực bậc cao học, 2 chuyên ngành huấn luyện tiến sĩ. Hàng niên học viện tuyển sinh sắp 1800 sinh viên chính quy tập kết và sắp 2000 sinh viên chính quy không tập hợp.

======>>>> Trung tâm hàng đầu Hà Nộihttp://bds24h.edu.vn/thi-truong-sach-do-tieu-dung-hoc-tap-truoc-nam-hoc-moi-dang-tap-nap/

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: provanthanh