Tại sao doanh nghiệp lên sử dụng phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

By | March 15, 2016

Là một doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức dây chuyền quản lý sản xuất tốt, hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả cao là một trong những vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi các nhà quản lý phải không ngừng tìm tòi ra các giải pháp mới để tối ưu hóa nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, tối ưu hoá nhân công, hạn chế hao hụt trong quá trình sản xuất, để có thể hạ giá thành sản phẩm, chủ động tính toán được thời gian và nguồn lực sản xuất.

 Thông tin chi tiết: Phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Với quy trình xây dựng hệ thống kép kín từ khâu thiết lập đơn hàng, nhu cầu sản xuất sau đó tới khâu lập kế hoạch sản xuất, hoạch định và tính toán khả năng cung ứng các nguyên vật liệu trong kho, thiết lập khả năng định mức nguyên vật liệu cho từng công đoạn trong quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tỷ lệ khấu hao của nguyên vật liệu cuối cùng đến việc theo dõi, giám sát tiến độ sản xuất của từng đơn hàng, từng công đoạn sản xuất…

phần mềm quản lý sản xuất

Các Module tính năng của phần mềm quản lý sản xuất DIP PMS.NET

Chức năng lập nhu cầu sản xuất

Phần mềm quản trị sản xuất DIP PMS. NET với chức năng lập nhu cầu sản xuất cho phép thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo của đơn vị sản xuất và các đơn đặt hàng của khách hàng để từ đó lập ra nhu cầu về số lượng hàng hóa cần sản xuất ra tại những thời điểm nhất định.

Chức năng lập kế hoạch sản xuất

Tính năng này giúp người dùng tạo các lệnh sản xuất dựa trên những số liệu hàng hóa cần phải sản xuất. Như vậy, module này cho phép bên bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được tất cả thông tin kế hoạch sản xuất tại doanh nghiệp. Ngoài ra phần mềm còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu nhằm mục đích tính toán nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng cho việc sản xuất.

Ngoài ra phần mềm còn được tích hợp với phân hệ hoạch định nhu cầu để tính toán số lượng nguyên vật liệu cần cung ứng cho việc sản xuất sản phẩm. Dự kiến, tính toán được thời gian kết thúc việc sản xuất theo đơn hàng.

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

– Hỗ trợ trong việc tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.

– Trên cơ sở thông tin về phân tích năng lực, kế hoạch sản xuất và nguồn lực của hệ thống sản xuất

– Cập nhật tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để đưa ra các quyết.

– Chức năng này có thể sẽ thay thế công việc lập kế hoạch sản xuất của nhà máy đối với việc ước tính khả năng cung ứng nguyên vật liệu và các nguồn lực khác.

Chức năng quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất

– Cho phép doanh nghiệp xây dựng các định mức cho nguyên vật liệu đối với các loại sản phẩm.

– Hệ thống cho phép xây dựng định mức các cấp, xác định các công đoạn sản xuất cũng như các nguồn lực tương ứng sử dụng với từng công đoạn với từng sản phẩm.

– Chính nhờ vậy, hoạt động quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Chức năng quản lý tiến độ sản xuất

– Cho phép theo dõi tiến độ sản xuất của từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất

– Theo dõi tiến độ sản xuất trong từng công đoạn

Cảnh báo khi yêu cầu nguyên vật liệu phát sinh

– Yêu cầu về nguyên vật liệu khi tồn kho đã hết không đủ đáp ứng nhu cầu về số nguyên vật liệu cần cho giai đoạn kế tiếp.
– Bàn giao nguyên vật liệu cho phân xưởng sản xuất và phân phối nguyên vật liệu cho từng nhân viên.
– Tính toán số lượng nguyên vật liệu cần thiết theo định mức cho lô sản phẩm.
– Theo dõi số lượng sản phẩm trên kế hoạch và trên thực tế theo thời kỳ.
– Theo dõi tiến độ quá trình sản xuất từng lô sản phẩm và lệnh sản xuất sản phẩm.
– Cập nhật mới nguyên vật liệu sử dụng.
– Ghi nhận và theo dõi khối tồn kho tại phân xưởng.
– Chuyển trả nguyên vật liệu thừa, không dùng đến về kho.
– Quản lý và phân công máy móc, trang thiết bị.
– Quản lý việc phát sinh nhu cầu sử dụng máy móc để thực hiện theo từng công đoạn thiết kế.
– Lập lịch hoạt động cho máy móc.
– Phân công máy móc, thiết bị cho từng nhân viên và từng công đoạn cụ thể.
– Đóng gói dán barcode cho từng loại sản phẩm

Quản lý nhân công

– Theo dõi quá trình vào – ra.

– Lên lịch làm việc, đi ca cho nhân viên.

– Theo dõi và điều chuyển nhân công từ phân xưởng này tới phân xưởng khác

– Phân công công việc, phân công sản phẩm cho từng nhân viên theo nhóm hoặc chi tiết tới từng người.

Chức năng quản lý chấm công nhân viên theo thời gian (vào ra) bằng thẻ mã vạch (barcode)

Tích hợp đồng bộ chấm công cho nhân viên phân xưởng sản xuất trực tuyến trên website liên kết về phần mềm theo thời gian vào làm và ra khỏi phân xưởng bằng hệ thống mã vạch barcode.

Chức năng quản lý chi tiết sản phẩm

Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được danh sách sản phẩm, thông tin hình ảnh về sản phẩm, lịch sử thay đổi giá bán sản phẩm

Chức năng in mã vạch(barcode)

– Chủ động thiết kế mẫu in mã vạch

– Quản lý danh sách in mã vạch sản phẩm

– Quản lý hợp đồng, đơn đặt hàng theo sản phẩm

Chức năng quản lý Kho

– Quản lý xuất, nhập kho
– Quản lý kho hàng tại nhiều chi nhánh và địa điểm khác nhau
– Hỗ trợ quản lý kho hàng bằng mã hàng hay bằng barcode
– Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần được theo dõi đích danh: serial number, IMEX, …
– Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức sản phẩm
– Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tự động bằng máy
– Quản lý các phiếu nhập, xuất, điều chỉnh, kiểm kê kho
– Theo dõi chính xác việc xuất nhập của từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm
– Xem hàng tồn kho hiện tại của sản phẩm nhanh nhất
– Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử

Module quản lý Mua hàng

– Quản lý tình trạng mua nguyên vật liệu

– Quản lý đề xuất mua nguyên vật liệu: từ báo giá đến chọn nhà cung cấp

– Quản lý danh sách đơn đặt hàng

– Quản lý danh sách mua hàng

– Lập phiếu mua hàng, phiếu nhập kho

– Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp

Chức năng báo cáo, phân tích, thống kê động

– Phân tích chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí máy móc sử dụng cho từng lô sản phẩm, từng đơn hàng

– So sánh Chi phí sản xuất tại từng công đoạn của quy trình với chi phí toàn quy trình bao gồm: chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí chuyển công đoạn chi phí sử dụng giữa các lô sản xuất, chi phí máy móc thiết bị,…

Xem thêm phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng CRM tại đây: http://dip.vn/phan-mem-quan-ly-cham-soc-khach-hang-dip-crm-net-sp33.html

 

Tác giả: vuquocthai93