Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

By | October 19, 2015

Công ty VIETPAT nơi chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật chất lượng và hiệu quả nhất. Các bạn biết thuốc bảo vệ thực vật là một trong những loại độc hại nhất cho con người và cả môi trường xung quanh chúng ta. Vậy việc khảo sát  thuốc bảo vệ thực vật cho sản phẩm này là điều cần thiết và rất quan trọng.

Điều kiện cần để khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 1. Phải có giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
 2. Loại thuốc thực vật đăng ký phải chưa có trong danh sách thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng
 3. Tuân thủ theo pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 4. Cung cấp cho cục bảo vệ thực vật đầy đủ thông tin về sản phẩm cần khảo nghiệm

 

Các quy trình của khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 1. Tổ chức cá nhân phải làm thủ tục xin giấy phép sản xuất với mục đích thử nghiệm
 2. Cung cấp giấy phép và thông tin đầy đủ về thuốc bảo vệ thực vật muốn khảo nghiệm cho cơ quan có trách nhiệm
 3. Tiến hành khảo nghiệm trên nông sản theo hình thức phù hợp
 4. Kết luận kết quả khảo nghiệm.

Hình thức khảo nghiệm hiệu lực sinh học và xác định thời gian cách học

 • Đối với khảo nghiệm diện rộng được tổ chức trên quy mô lớn và cũng được tiến hành trên 2 vùng sản xuất nhưng mỗi vùng chỉ khảo nghiệm tại 1 địa điểm và chỉ trong 1 vụ sản xuất
 • Đối với khảo nghiệm diện hẹp thì được tổ chức trên quy mô nhỏ được tiến hành tại ít nhất 2 vùng sản xuất như phía bắc và phía nam,trong mỗi vùng thì khảo nghiệm tại 2 địa điểm và được tiến hành trong 2 vụ sản xuất khác nhau
 • Đối với những loại nông sản và loại bệnh hại chỉ có ở một vùng sản xuất nhất định thì khảo nghiệm tại 2 địa điểm của vùng sản xuất đó
 • Đối với các loại khảo nghiệm đặc biệt thì phải thực hiện khảo nghiệm theo quá trình riêng của chuyên ngành
 • Đối với các loại nông sản chỉ có tại 1 vùng và chỉ có 1 vụ thì tiến hành khảo sát tại 4 địa điểm khác nhau trong vùng đó.
 • Hình thức khảo nghiệm thời gian cách ly được tiến hành được tiến hành tại 2 vùng sản xuất và trong 2 vụ sản xuất khác nhau
 • Đối với loại nông sản chỉ có tại 1 vùng sản xuất thì khảo nghiệm xác định thời gian cách ly tại 2 địa điểm trong 2 vụ sản xuất của vùng đó
 • Đối với nông sản chỉ có một vụ thì tiến hành khảo nghiệm tại 2 địa điểm khác nhau trong cùng 1 vụ đó

Thuốc bảo vệ thực vật phải được khảo nghiệm để làm gì ?

Thuốc bảo vệ thực vật đó là những hóa chất độc hại có nguồn gốc tự nhiên hay do con người tạo ra để bảo vệ cây trồng,nông sản trước sự phá hoại của các loại sinh vật như cỏ dại,sâu bệnh,chuột..vì nó sử dụng đơn giản và có hiệu quả nên được sử dụng.Nhưng vì độc hại nên cùng với việc sử dụng không đúng cách nên nó có thể thấm vào môi trường gây ô nhiễm hay còn đọng lại trong nông sản rất nguy hiểm khi con người ăn vào vì vậy việc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật là rất cần thiết.

Công ty chúng tôi sẽ chứng nhận hợp quy sản phẩm này để đảm bảo cho sức khỏe của mọi người an toàn. Ngoài ra công ty chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc hay vấn đề gì mà các bạn chưa hiểu chưa biết thì bên chúng tôi sẵn sàng tư vấn 24/24 cho các bạn.

Tác giả: vanthangit17