Hệ vừa làm, vừa học và chính quy sẽ không tính đến khoảng cách

By | September 26, 2016

Bộ GD&ĐT vừa có Dự thảo Thông tư quy định về Quy chế trình độ đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học để xin ý kiến tầng lớpgia sư tiếng anh

Dự thảo Thông tư này ra đời lên đường từ việc hiện tổ chức đào tạo đối với hình thức vừa làm, vừa học còn nhiều hạn chế, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo với nội dung không đảm bảo như hệ chính quy.

Bên cạnh đó, quy mô đào tạo nhỏ lẻ theo các hình thức liên kết với các trường ở địa phương, cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém, chất lượng đào tạo thấp dẫn đến phật lòng tin của nhà tuyển dụng và tầng lớp với hình thức đào tạo này.

Dự thảo này đã được được Bộ đưa lên mạng xin ý kiến cách đây một tháng và đã nhận được những phản hồi ủng hộ hăng hái từ các cơ sở giáo dục đại học.

images-1

Với dự thảo này, việc tuyển sinh đầu vào đối với hình thức vừa làm, vừa học được giao về cho các cơ sở giáo dục đại học đúng ý thức của Luật Giáo dục đại học. Sẽ được tổ chức theo hai phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Theo dự thảo, kết quả đầu ra của hệ đào tạo này được kiểm soát để tiến tới tiếp cận chất lượng đào tạo như hệ chính quy.

Để thực hiện điều này, dự thảo đã quy định về chương trình đào tạo phải đảm bảo như chương trình đào tạo chính quy nhưng cho phép tổ chức đào tạo mềm, linh hoạt để thích hợp với đối tượng người học là những nhiều người học khác nhau.

Cụ thể, dự thảo quy định tổ chức đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học sẽ theo học chế tín chỉ, yêu cầu các sinh viên học hoặc thi chấm dứt các học phần như hệ chính quy.

Như vậy, đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học đã có những bước đổi mới quan yếu, nhưng để quy định này trở nên hiện thực Bộ GD&ĐT cần thẩm tra thêm những quy định mang tính kỹ thuật của đào tạo tín chỉ.

Có như vậy, các trường có thể thực hành nhất quán không chỉ trong mỗi trường mà còn đối với các lớp đào tạo theo liên kết.

Theo nhận định, với chủ trương thay đổi hình thức đào tạo vừa làm, vừa học cho thấy công tác quản lý hệ thống đại học đã được đổi mới theo hướng tăng cường tự chủ, công khai, khuyến khích tính chủ động, năng động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học.

Đánh giá cao về bản dự thảo này, bàn thảo với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, TS. Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, muốn có chất lượng đối với hệ vừa làm, vừa học phải có sự mềm dẻo về quy trình.

Theo đó, ngoài sự mềm mỏng thì còn cần chém về chất lượng đào tạo. Chất lượng được biểu thị ở kết quả đánh giá, chương trình đào tạo, điều này phải  tương đương với các chương trình chính quy.

“Dự thảo đã bám sát chương trình, nội dung và tiếp cận với đánh giá với hệ chính quy, nhưng cần mềm dẻo về quy trình, có nghĩa rằng thời kì của người học có thể dài ra, chứ không chỉ học tụ họp trong một số năm.

Sự mềm ở đây, tức là người học có thể lấy kết quả học ở chính quy (đối với một số môn) thay cho chương trình học ở hệ vừa làm, vừa học. Cũng có thể được ưng trong quá trình đánh giá đua, thể hiện ở việc số lần thi có thể nhiều hơn. Trên tinh thần như vậy thì người học sẽ học tốt” TS. Lê Viết Khuyến cho hay.

Cũng theo TS. Khuyến, để cho hệ này có chất lượng dứt khoát phải bằng lòng cùng chuẩn đánh giá với hệ chính quy.

“Nếu đúng như dự thảo này làm tốt chuẩn đánh giá thì rõ ràng chuẩn đầu ra giữa hệ chính qua và hệ vừa làm, vừa học sẽ được tầng lớp tin cậy, yên tâm. Muốn vậy, tổ chức đào tạo sẽ phải nghiêm chỉnh, không tổ chức lớp học riêng, không bớt thời kì, thầy phải chặt đẹp không khâu cho điểm.

Đích để đi tới là để đảm bảo làm sao cho người học có kè được xã hội đánh giá bình đẳng với hệ chính quy” TS. Lê Viết Khuyến nhấn mạnh.
Nguồn: Tổng hợp tin giáo dục

Tác giả: hiep1902